Fysiotherapeut, Manueel Therapeut, Bowen Therapeut, Emmett Therapeut, Bowen Docent, Emmett Instructor.

Anneke studeerde Fysiotherapie in Groningen en haalde het diploma in 1991. In 1999 rondde ze de opleiding af aan de Opleiding Orthopaedische Manuele Therapie te Delft. In 2001 kwalificeerde ze als Bowen Therapeut en in 2008 als Emmett Therapeut.

Anneke heeft haar klinische ervaring opgedaan in particuliere praktijken. Ze begon “De Bowen School voor Fysiotherapeuten” in 2003. Na twee jaar organiseren en verbeteren van de cursus, verbeteren van de syllabus en het verkrijgen van de nodige ervaring in het lesgeven (2 jaar ‘teacher training’ met wijlen Jocelin Tennent) werd de cursus erkend door het The Bowen Therapist European Register (BTER), nu BTPA een onafhankelijke Europese organisatie van Bowen Therapeuten.

Ze werd EmmTech docent in 2011 en is Emmett Instructor sinds 2013.

Ze heeft in Engeland gewoond en gewerkt tussen van 1996 en 2013 en is toen verhuisd naar Lanzarote om in juni 2015 weer terug te keren naar Engeland

Haar motto in het leven en voor de school:

The meaning of life is to find your gift.
The purpose of life is to give it away.

Pablo Picasso

development pixiedot media