Spier- en gewrichtsaandoeningen
waaronder:
En ook problemen als:
 • Lage rug pijn
 • Frozen shoulder
 • Nekpijn en whiplash
 • Knie problemen
 • Varus inversie trauma
 • Carpaal Tunnel Syndroom 
 • RSI   
 • Lies blessures
 • SI problemen
 • Tennis elleboog
 • Kaakgewricht problemen
 • Hooikoorts 
 • Hoofdpijn en migraine 
 • Spijsverterings problemen waaronder “spastisch colon”
 • Ademhaling en long problemen  waaronder asthma
 • Vruchtbaarheids problemen
 • Borst problemen
 • Koliek bij babies
 • Nier problemen
 • Lymfe drainage
 • ME en chronische vermoeidheid    


De Bowen Techniek kan gedaan worden door lichte kleding. Er komen geen ‘harde’ technieken aan te pas, geen high velocity thrusts, geen massage, geen olie, geen diepe langdurige druk of fricties en er wordt geen electrische apparatuur gebruikt. Het kan worden gebruikt als een nieuwe modaliteit naast de bestaande/bekende modaliteiten in uw praktijk/kliniek. Het kan ook thuis worden toegepast om familie en vrienden te helpen

De Bowen techniek is heel bijzonder en de effecten zijn verrassend positief.

development pixiedot media